SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT) - SAMSUNG BẮC NINH (SDIV)

Địa điểm: Phổ Yên, Thái Nguyên

 
Nội dung thực hiện:
 - Thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy.
 - Hệ thống đèn chỉ dẫn lối thoát.

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

VIDEO

Firewall video


ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

1339
8.722.696

BẢN ĐỒ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ kinh doanh
0903 727 695 - Mr Thuận
0938 767 010 - Mr Hoàng Anh
0938 047 266 - Mr Hùng
0938 329 419 - Mr Quí
0903 083 884 - Ms Gấm
Hỗ trợ kỹ thuật
0903 099 114 - Mr Duy
0932 780 693 - Mr Nam
0902 990 607 - Mr Hậu
0934 981 769 - Mr Minh
0907 989 490 - Mr Điền