Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam

Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam

Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam

1.   TCVN 2622-1995 : Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình.
2.   TCVN 3254-1989 : An toàn cháy.
3.   TCVN 3890-2009 : Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
4.   TCVN 5738-2000 : Hệ thống báo cháy tự động.
5.   TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt sử dụng.
6.   TCVN 6161-1996 : Phòng cháy chữa cháy chợ , trung tâm thương mại.
7.   TCVN 7336-2003 : Phòng cháy chữa cháy , hệ thống sprinkler tự động.
8.   NĐ 79-2014          : Luật sửa đổi bổ sung một số điều về PCCC.
9    QCVN 02-2020     : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy.
10. QCVN 06-2020     : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
11. TCVN 9385-2012  : Chống sét cho công trình xây dựng.
12. TC NFC 17-102    : Tiêu chuẩn Pháp về bảo vệ chống sét  (English ver).
13. NFPA 13               : Tiêu chuẩn cho việc lắp đặt hệ thống phun nước  ( English ver).
14. NFPA 20               : Tiêu chuẩn lắp đặt máy bơm chữa cháy.  ( English ver).
15. 3288/C07-P4        : Hướng dẫn công tác thẩm duyệt về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

VIDEO

Firewall video


ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

1659
8.818.534

BẢN ĐỒ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ kinh doanh
0903 727 695 - Mr Thuận
0938 767 010 - Mr Hoàng Anh
0938 047 266 - Mr Hùng
0938 329 419 - Mr Quí
0903 083 884 - Ms Gấm
Hỗ trợ kỹ thuật
0903 099 114 - Mr Duy
0932 780 693 - Mr Nam
0902 990 607 - Mr Hậu
0934 981 769 - Mr Minh
0907 989 490 - Mr Điền