Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam

Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam

Tiêu chuẩn PCCC Việt Nam

1.   TCVN 2622-1995 : Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình.
2.   TCVN 3254-1989 : An toàn cháy.
3.   TCVN 3890-2009 : Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.
4.   TCVN 5738-2000 : Hệ thống báo cháy tự động.
5.   TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy yêu cầu chung về thiết kế lắp đặt sử dụng.
6.   TCVN 6161-1996 : Phòng cháy chữa cháy chợ , trung tâm thương mại.
7.   TCVN 7336-2003 : Phòng cháy chữa cháy , hệ thống sprinkler tự động.
8.   NĐ 79-2014          : Luật sửa đổi bổ sung một số điều về PCCC.
9    QCVN 02-2020     : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy.
10. QCVN 06-2020     : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
11. TCVN 9385-2012  : Chống sét cho công trình xây dựng.
12. TC NFC 17-102    : Tiêu chuẩn Pháp về bảo vệ chống sét  (English ver).
13. NFPA 13               : Tiêu chuẩn cho việc lắp đặt hệ thống phun nước  ( English ver).
14. NFPA 20               : Tiêu chuẩn lắp đặt máy bơm chữa cháy.  ( English ver).

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

VIDEO

Firewall video


ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG

2507
7.580.432

BẢN ĐỒ

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ kinh doanh
0903 727 695 - Mr Thuận
0938 767 010 - Mr Hoàng Anh
0938 047 266 - Mr Hùng
0938 329 419 - Mr Quí
0903 083 884 - Ms Gấm
Hỗ trợ kỹ thuật
0903 099 114 - Mr Duy
0932 780 693 - Mr Nam
0902 990 607 - Mr Hậu
0934 981 769 - Mr Minh
0907 989 490 - Mr Điền