THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: CHUNG CƯ 336/24 NGUYỄN VĂN LUÔNG

2. Địa điểm: Hẻm 336 Nguyễn Văn Luông, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung thi công: Thực hiện các hạng mục:

    • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
    • Hệ thống chống sét trực tiếp
    • Hệ thống anten thu sóng truyền hình

4. Thời gian thi công: Từ 09/2003 đến 01/2006