THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: HYOSUNG QUẢNG NAM CO., LTD.

2. Địa điểm: Lô D6, khu công nghiệp Tam Thăng, Thăng Bình, Quảng Nam

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
    • Sơn chống cháy 120 phút

4. Thời gian thi công: Từ 03/2019 đến nay