THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: MERPERLE HÒN TẰM RESORT

2. Địa điểm: Đảo Hòn Tằm, Thành phố Nha Tranh, Tỉnh Khánh Hòa

3. Nội dung thi công: Thực hiện các hạng mục:

    • Hệ thống Phòng cháy chữa cháy
    • Hệ thống chống sét trực tiếp
    • Hệ thống cấp – thoát nước
    • Hệ thống dẫn và cấp phát xăng dầu

4. Thời gian thi công: Từ 05/2007 đến 12/2009