HSW – Extended Coverage, Quick Response Sprinklers

Mã sản phẩm: K Factors – 5.6
Hãng sản xuất: HD Fire Protect
Xuất xứ: Ấn Độ

 

Danh mục: