THÔNG TIN DỰ ÁN

HÌNH ẢNH

CHI TIẾT DỰ ÁN

1. Tên dự án: AIS – TRƯỜNG QUỐC TẾ ÚC

2. Địa điểm: 264, Đ. Mai Chí Thọ, An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nội dung thi công: Thiết kế lắp đặt các hạng mục:

    • Hệ thống phòng cháy chữa cháy
    • Hệ thống báo cháy tự động
    • Tủ chữa cháy vách tường

4. Thời gian thi công: Từ 2019 đến nay