Đầu báo khói hút SecuriSmoke ASD

Đầu báo khói dạng hút của Securiton là một trong những hệ thống cảnh báo sớm chính xác nhất và đáng tin cậy nhất đối với hỏa hoạn. Securiton cung cấp đầy đủ các thiết bị phát hiện giúp phát hiện đám cháy nhanh chóng, vừa có thể mở rộng vừa tiết kiệm chi phí cho bất kỳ khu vực giám sát nào.

Xem Catalogue sản phẩm Tại Đây

  1. Thông tin về sản phẩm
  2. Tờ rơi sản phẩm