Đế đầu báo DB2016 Aritech

Mã sản phẩm: DB2016
Hãng sản xuất: UTC
Xuất xứ: Trung Quốc